Johannes predikt tot de menigte en het doopsel van Christus